Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhìn vào Atlat ĐLVN trang 9. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào

Nhìn vào Atlat ĐLVN trang 9. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhìn vào Atlat ĐLVN trang 9. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn