Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhìn vào Atlat trang 4, 5. Cho biết Việt Nam có đường biên g

Nhìn vào Atlat trang 4, 5. Cho biết Việt Nam có đường biên g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhìn vào Atlat trang 4, 5. Cho biết Việt Nam có đường biên giới cả trên đât liền và trên biển với quốc gia nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn