Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhờ các khối khí di chuyển qua biển và ảnh hưởng của b

Nhờ các khối khí di chuyển qua biển và ảnh hưởng của b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhờ các khối khí di chuyển qua biển và ảnh hưởng của biển nên nước ta có


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 - Liên hệ vai trò của biển Đông

Giải chi tiết:

Nhờ các khối khí di chuyển qua biển và ảnh hưởng của biển đã mang lại cho nước ta nguồn nhiệt ẩm dồi dào và lượng mưa lớn -> do vậy nước ta có thảm thực vật xanh tốt quanh năm.

Ý kiến của bạn