Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhờ tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Ấn Độ

Nhờ tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Ấn Độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhờ tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Ấn Độ đã đạt được thành tựu gì?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 34)

Trong thời kì xây dựng đất nước, ở lĩnh vực nông nghiệp, nhờ thực hiên cuộc “Cách mạng xanh”, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc lương thực, và từ năm 1995, là  nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba thế giới.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn