Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)<sub>2</sub> đến dư vào dung dịch

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)<sub>2</sub> đến dư vào dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau          

          

Dựa vào đồ thị hãy xác định giá trị của x là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tại nBa(OH)2 = 0,32 mol thì lượng kết tủa ổn định sau khi đã giảm

=> lúc này OH hòa tan hết Al(OH)3

Lượng kết tủa chỉ có BaSO4 : 0,3 mol

Ta có : 4OH- + Al3+ -> AlO2- + 2H2O

=> nAl3+ = 0,16 mol

Tại vị trí gấp khúc đầu tiên : đồ thì tăng chậm hơn giai đoạn đầu

=> chứng tỏ lúc này có sự hòa tan Al(OH)3 nhưng lượng kết tủa tăng vì đang tạo thêm BaSO4

Giai đoạn đầu tăng đều vì có sự tăng đồng thời Al(OH)3 và BaSO4

Đến nBa(OH)2  =x thì lượng BaSO4 tối đa và chỉ còn sự tan Al(OH)3 dẫn đến đồ thị đi xuống

=> x = nBaSO4 = 0,3 mol

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn