Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

nhỏ từ từ dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng vào du

nhỏ từ từ dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng vào du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ:

         


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : C

Cân bằng : 2CrO42- + 2H+ -> Cr2O72- + H2O

                        Vàng                 da cam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn