Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

    Chỉ có Al3+ hoặc Zn2+ mới có tính chất này, => chất tan là AlCl3

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn