Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm các nước sáng lập ASEAN bao gồm những nước nào?

Nhóm các nước sáng lập ASEAN bao gồm những nước nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm các nước sáng lập ASEAN bao gồm những nước nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 31)

Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước lớn: Inđônêxia, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thái Lan.

Chọn đáp án : C

Ý kiến của bạn