Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm các vật liệu nào dưới đây được chế tạo từ polime trùng

Nhóm các vật liệu nào dưới đây được chế tạo từ polime trùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm các vật liệu nào dưới đây được chế tạo từ polime trùng ngưng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn