Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm đất chủ yếu ở vùng đồi núi thấp của nước ta là

Nhóm đất chủ yếu ở vùng đồi núi thấp của nước ta là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm đất chủ yếu ở vùng đồi núi thấp của nước ta là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn