Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm loài ngẫu nhiên là:

Nhóm loài ngẫu nhiên là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm loài ngẫu nhiên là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhóm loài ngẫu nhiên là nhóm loài có tần xuất xuất hiện và độ phong phú rất thấp nhưng sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng cho quần xã do làm tăng số lượng loài

 

Nhóm loài có tần xuất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã là nhóm loài ưu thế

Nhóm loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển các loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã là loài chủ chốt

Nhóm loài có vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong do nguyên nhân nào đó là loài thứ yếu

Đáp  án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn