Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm:

Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 31)

Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) được thành lập tai Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và Xingapo.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn