Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm sinh vật nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhấ

Nhóm sinh vật nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm sinh vật nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong 4 nhóm sinh vật trên thì chỉ có thú là động vật hằng nhiệt, chúng có thân nhiệt không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nên có giới hạn sinh thái và phân bố rộng nhất.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn