Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhóm sinh vật nào sau đây có thể chuyển hóa

Nhóm sinh vật nào sau đây có thể chuyển hóa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm sinh vật nào sau đây có thể chuyển hóa NH_{4}^{+} hoặc NO_{3}^{-} thành axit amin?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhóm sinh vật có thể chuyển hóa  hóa  hoặc  thành  thành axit amin là sinh vật sản xuất ( thực  vật)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn