Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm thế nào sau đây khi gắn vào vòng benzen định hướng

Nhóm thế nào sau đây khi gắn vào vòng benzen định hướng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm thế nào sau đây khi gắn vào vòng benzen định hướng thế nhóm thứ 2 vào vị trí m-?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhóm thể là nhóm hút e (chứa liên kết đôi) khi gắn vào vòng benzen định hướng thế nhóm thứ 2 vào vị trí m-.

Giải chi tiết:

Nhóm thế -COOH (có liên kết -C=O) khi gắn vào vòng benzen định hướng thế nhóm thứ 2 vào vị trí m-.

Chọn D.

Ý kiến của bạn