Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhựa than đá là chất lỏng được khai thác trực tiếp từ m

Nhựa than đá là chất lỏng được khai thác trực tiếp từ m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhựa than đá là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi nung than mỡ ở nhiệt độ cao (≈ 1000oC) trong điều kiện không có không khí, các chất hữu cơ phức tạp trong than bị phân hủy, các sản phẩm dễ bị bay hơi thoát ra, một phần hóa lỏng gọi là nhựa than đá, phần khí được gọi là khí lò cốc, chất rắn còn lại gọi là than cốc.

⟹ Nhựa than đá là chất lỏng thu được khi nung than mỡ (nhiệt độ khoảng 1000oC, không có không khí).

Đáp án B

Ý kiến của bạn