Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và N

Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi thực hiện thí nghiệm thì HCl và NH3 dạng khí sẽ kết hợp tạo NH4Cl làm  xuất hiện khói trắng

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn