Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những bộ phận nào của hoa là quan trọng nhất Vì sao

Những bộ phận nào của hoa là quan trọng nhất Vì sao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những bộ phận nào của hoa là quan trọng nhất? Vì sao?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Bộ phận nhị và nhuỵ là quan trọng nhất

- Nhị và nhuỵ đảm nhận chức năng sinh sản

Ý kiến của bạn