Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những chi tiết nào cho thấy đôi bạn rất say mê hứng thú

Những chi tiết nào cho thấy đôi bạn rất say mê hứng thú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những chi tiết nào cho thấy đôi bạn rất say mê, hứng thú với chuyến đi?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Nhìn không chán, mỏi chẳng muốn dừng, mê mải đi, tối lúc nào không biết

Chọn C.

Ý kiến của bạn