Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những cơ quan nào dưới đây cùng có chức năng chỉ đạo ho

Những cơ quan nào dưới đây cùng có chức năng chỉ đạo ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những cơ quan nào dưới đây cùng có chức năng chỉ đạo hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hệ nội tiết và hệ thần kinh cùng có chức năng chỉ đạo hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể.

Chọn A

Ý kiến của bạn