Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những cơn bão đổ bộ vào dải đồng bằng ven biển miền Trung có

Những cơn bão đổ bộ vào dải đồng bằng ven biển miền Trung có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những cơn bão đổ bộ vào dải đồng bằng ven biển miền Trung có đặc điểm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn