Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những dạng đột biến nào sau đây chắc chắn làm thay đổi chiều

Những dạng đột biến nào sau đây chắc chắn làm thay đổi chiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những dạng đột biến nào sau đây chắc chắn làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể?

(1) Đột biến gen                                         (2) Mất đoạn nhiễm sắc thể

(3) Lặp đoạn nhiễm sắc thể                        (4) Đảo đoạn ngoài tâm động

(5) Chuyển đoạn không tương hỗ

Tổng số phương án đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến gen có đột biến thay thế cặp nu không làm thay đổi chiều dài gen

Đảo đoạn trong hay ngoài tâm động đều không gây thay đổi chiều dài NST. Đảo đoạn có tâm động có thể làm thay đổi hình dạng NST

Đáp án B 2,3,5

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn