Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm ảnh hưởng đến hà

Những đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm ảnh hưởng đến hà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm ảnh hưởng đến hàm lượng và cấu trúc của vật chất di truyền

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

-          Đột biến thêm hoặc mất vật chất di truyền thì làm thay đổi hàm lượng vật chất di truyền trong NST

-          Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn  không làm thay đổi hàm lượng ADN

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn