Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những dụng cụ nào sau đây không được xem là nguồn âm Ch

Những dụng cụ nào sau đây không được xem là nguồn âm Ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những dụng cụ nào sau đây không được xem là nguồn âm?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Các vật phát ra âm đều dao động.

Giải chi tiết:

Chuông nhà thờ không được xem là nguồn âm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn