Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong

Những khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong phát triển kinh tế là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về thuận lợi của tự nhiên Đông Nam Á

Giải chi tiết:

Khu vực Đông Nam Áchịu ảnh hưởng nặng nề của các thiên tai (bão, lũ, động đất, núi lửa…).

Chọn D

Ý kiến của bạn