Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những loại chim nào được nói đến trong bài Chào mào sá

Những loại chim nào được nói đến trong bài Chào mào sá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những loại chim nào được nói đến trong bài ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Chọn đáp án: A Chào mào, sáo sậu, sáo đen.

Ý kiến của bạn