Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợ

Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

    

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn