Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những năm 80 của thế kỉ XX tình hình kinh tế Liên Xô nh

Những năm 80 của thế kỉ XX tình hình kinh tế Liên Xô nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế Liên Xô như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 9 – 10.

Giải chi tiết:

Những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế Liên Xô ngày càng khó khăn, khủng hoảng nghiêm trọng.

Chọn: C

Ý kiến của bạn