Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiệ

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn