Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những nước nào sau đây tham dự Hội nghị Ianta (2 - 1945)?  

Những nước nào sau đây tham dự Hội nghị Ianta (2 - 1945)?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những nước nào sau đây tham dự Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

                                         


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 4)

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quóc: Liên Xô, Mĩ, Anh.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn