Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phương pháp nuôi

Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phương pháp nuôi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật?

Giúp tiết kiệm được diện tích nhân giống.
Tạo được nhiều biến dị tổ hợp.
Có thể tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn.
Có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu thể hiện đúng dặcđiểm của phương pháp nuôi cấy mô là  1,3,4

Vì  nuôi cấy mô tạo ra các cơ thể có kiểu gen giống nhau nên không tạo ra biến dị tổ hợp

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn