Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những phương pháp nào sau đây luôn tạo ra được dòng thuần ch

Những phương pháp nào sau đây luôn tạo ra được dòng thuần ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những phương pháp nào sau đây luôn tạo ra được dòng thuần chủng?

1. Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ, kết hợp với chọn lọc.

2. Cho hai cá thể không thuần chủng của hai loài lai với nhau được F1, tứ bội hóa F1 thành thể dị đa bội.

3. Cho hai cá thể không thuần chủng của cùng một loài lai với nhau được F1, tứ bội hóa F1 thành thể tứ bội, kết hợp với chọn lọc.

4. Cônsixin tác động lên giảm phân 1 tạo giao tử lưỡng bội, hai giao tử lưỡng bội thụ tinh tạo ra hợp tử tứ bội.

Phương án đúng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phương pháp luôn tạo ra được dòng thuần chủng là : 1, 2, 3

3- Lai hữu tính kết hợp với chọn lọc sẽ  sàng lọc được dòng thuần chủng

Đáp án B

4 không phải lúc nào cũng tạo ra được dòng thuần chủng do thụ tinh giữa 2 giao tử có kiểu gen khác nhau sẽ không cho ra dòng thuần chủng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn