Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học c

Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có các đặc điểm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học là những cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn