Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu

Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn