Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhúng thanh kim loại M vào 100ml dung dịch FeCl<sub>2</sub>

Nhúng thanh kim loại M vào 100ml dung dịch FeCl<sub>2</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng thanh kim loại M vào 100ml dung dịch FeCl2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh kim loại giảm 0,45g. Kim loại M là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn