Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhúng thanh Zn vào dd CuSO4 một thời gian, khối l

Nhúng thanh Zn vào dd CuSO4 một thời gian, khối l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng thanh Zn vào dd CuSO4 một thời gian, khối lượng thanh kẽm giảm đi 0,1 gam so với khối lượng ban đầu. Khối lượng Zn đã phản ứng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Zn + Cu2+ -> Zn2+ +  Cu

=> mgiảm = (65 – 64)x = 0,1g

=> x = 0,1 mol = nZn pứ

=> mZn pứ = 6,5g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn