Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những việc làm của Lí Bí sau khi lên ngôi đã có ý nghĩa

Những việc làm của Lí Bí sau khi lên ngôi đã có ý nghĩa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những việc làm của Lí Bí sau khi lên ngôi đã có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào những việc làm của Lí Bí sau khi lên ngôi trong SGK Lịch sử 6, trang 52 – 53 để đánh giá ý nghĩa của những việc làm này.

Giải chi tiết:

Sau khi giành thắng lợi, Lý Bí đã:

- Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế) vào đầu năm 544.

- Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời).

- Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.

=> Ý nghĩa:

- Chứng tỏ nước ta có giang sơn, bờ cõi riêng, có thể sánh vai và không lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó là ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta.

- Hai từ “Vạn Xuân” đặt cho tên nước thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

Ý kiến của bạn