Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

No one is absent today are they aren’t they is one isn

No one is absent today are they aren’t they is one isn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

No one is absent today, ______?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn