Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

No sooner married than to argue they had got did the

No sooner married than to argue they had got did the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

No sooner ________ married than ________ to argue.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn