Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nobody likes his behavior doesnt he do they dont they

Nobody likes his behavior doesnt he do they dont they

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nobody likes his behavior, ______?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn