Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nơi chỉ xuất hiện hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1

Nơi chỉ xuất hiện hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nơi chỉ xuất hiện hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần duy nhất trong năm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6, trang 22, SGK 10

Giải chi tiết:

Hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh là hiện tượng mặt trời chiếu vuông góc với bề mặt trái đất lúc 12h trưa.

Nội chí tuyến: 2 lần

Chí tuyến: 1 lần

Ngoại chí tuyển: không có hiện tượng này

Chọn A

Ý kiến của bạn