Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung chính của bài văn trên là gì Giải

Nội dung chính của bài văn trên là gì Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung chính của bài văn trên là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nội dung của bài văn trên là: Cảm xúc của tác giả trước cảnh làng quê khi mùa thu đến.

Ý kiến của bạn