Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung chính của chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5

Nội dung chính của chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung chính của chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 29)

Từ những năm 60-70 trở đi, nhóm các nước sáng lập ASEAN chuyển từ chiến lược kinh tế hướng nội sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại).

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn