Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì Cải tổ về

Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì Cải tổ về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 10.

Giải chi tiết:

Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là: Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội.

Chọn: D

Ý kiến của bạn