Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung của đoạn văn trên là gì Giải chi

Nội dung của đoạn văn trên là gì Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung của đoạn văn trên là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung đoạn trích

Giải chi tiết:

- Nội dung: Tả cảnh mặt trời mọc trên đảo Cô Tô sau cơn bão.

Ý kiến của bạn