Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 7)

Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

- Không can thiệp vào nội bộ các nước.

- Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

-  Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn