Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng thuyết tiến hoá hiện đại

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng thuyết tiến hoá hiện đại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng thuyết tiến hoá hiện đại?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nội dung phản ánh đúng thuyết tiến hoá hiện đại là C

Quần thể ở trạng thái câng bằng di truyền => vốn gen của quần thể không bị biến đổi => không tiến hóa  và ngược lại

A, B sai. quần thể là đơn vị tiến hóa cơ bản

D sai

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn