Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hộ

Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 5.

Giải chi tiết:

- Nội dung đáp án A, C, D là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945).

- Nội dung đáp án B không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945). Việc thành lập khối Đồng minh chống phát xít được thực hiện năm 1942.

Chọn B

Ý kiến của bạn