Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về quần thể tự phối?

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về quần thể tự phối?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về quần thể tự phối?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể tự thụ phấn thì kết quả cuối cùng là hình thành các dòng thuần => kém đa dạng di truyền , ít kiểu hình

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn