Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đây không đúng?

Nội dung nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nội dung không đúng là : C

Số lượng chuỗi polipeptit được tạo thành còn phụ thuộc vào số lần dịch ãm của riboxom trên mARN => nếu 1 riboxom tiến hành dịch ãm nhiều lần thì vần tạo ra nhiều chuỗi polipeptit

=> C sai

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn